Eesti
English
Eesti ja Austraalia »

Kahepoolsed suhted Austraaliaga

08.04.2016

Image result for estonia flag
 

Austraalia tunnustas Eestit vastuvõtmise järel Rahvasteliitu 22.septembril 1921.a-l. Aastatel 1919-1935 esindas Eesti huvisid Austraalias Soome Konsulaat (1922.a-l nimetati auasekonsuliks Sydneys soomlane Harold Tanner). 1935.a-l määras Eesti ametisse oma konsuli; konsulaadi tegevus katkes 1940.a-l seoses Eesti okupeerimisega; konsulaadi dokumentatsioon ja arhiiv anti hoiule Rootsi Konsulaati (tänaseks on see toimetatud Eestisse).

Ühena esimestest taastunnustas Austraalia Eesti Vabariigi iseseisvust 27.augustil 1991. Diplomaatilised suhted taastati 21.novembril 1991.

Eesti Vabariigi Suursaatkond Canberras avati 2015.a. veebruaris. Suursaadikuks on Andres Unga, kes andis oma volikirja kindralkuberner Quentin Bryce'le üle 28.märtsil 2013.a-l. Suursaadik Unga alustas oma tööd Canberras 1.augustil 2015.a-l ja ta on lisaks akrediteeritud ka Uus-Meremaale.

Eestil on Austraalias 5 aukonsulit: Anu Ethel van Hattem Perthis (konsulaarpiirkond: Lääne-Austraalia), Dr. Delaney Michael Skerrett Brisbane'is (Queensland), Peter Thomas Sexton Hobartis (Tasmaania), Jaak Oks Adelaide'is (Lõuna-Austraalia) ja Lembit Marder Melbourne'is (Victoria) .

Austraalia on esindatud Eestis poliitikaküsimustes läbi Austraalia Suursaatkonna Stockholmis ja konsulaarküsimustes läbi Austraalia Suursaatkonna Berliinis. Austraalia suursaadik Gerald Thomson andis oma volikirja president Toomas Hendrik Ilvesele 27.märtsil 2013.a-l. Austraalia aukonsuliks Eestis on nimetatud Mati Peekma

Olulisemad visiidid

Austraaliasse
Veebruar 2016 Välisminister Marina Kaljurand äridelegatsiooniga
November 2011 Välisminister Urmas Paet
Aprill 2009 Välisminister Urmas Paet
Märts 2008 Riigikogu esimees Ene Ergma delegatsiooniga
Aprill 2000 Riigikogu esimees Toomas Savi delegatsiooniga

 

Eestisse
Oktoober 2013 Austraalia Senati president John Hogg
Aprill 2002 Immigratsiooniminister Philip Ruddock (eravisiit)
Mai 2000 Keskkonnaminister Senator Robert Hill (eravisiit)

Lepingud

Vastastikuse mõistmise memorandum töötamisõigusega viisade kohta (The Memorandum of Understanding between the Government of Estonia and the Government of Australia Relating to Working Holiday Visas) sõlmiti 20.mail 2005.a-l.

Sotsiaalkindlustusleping (The Social Security Agreement between Estonia and Australia) allkirjastati 14.septembril 2015.a-l ja see peaks jõustuma mõlemas riigis läbiviidavate juriidiliste ja administratiivsete toimingute järel 2018.a. algusest.
pdf_icon

Majandussuhted

Eesti ettevõtjate huvi Austraalia vastu jätkas 2015.a-l tõusvat trendi. Eesti kaupade eksport Austraaliasse kasvas möödunud aastal pea kolmandiku võrra, seda peamiselt puidutööstuse toodete arvelt. Austraalia on Eesti jaoks endiselt piirkonna kõige olulisem eksporditurg (koguarvestuses 32. ekspordipartner). 2/3 kaubast moodustab puidutööstuse toodang (70,8%), muud ekspordiartiklid on maasinad ja seadmed (8,1%) ning meditsiini- ja müüteaparatuur (6,4%).

Impordist moodustasid 2015.a-l põhiosa kalliskivid ja väärismetallid (67,5%), keemiatooted (19,2%) ning masinad ja seadmed (5,1%).


Eesti – Austraalia kaubavahetus 2005–2016 (miljonit EUR)

Aasta Ekport Import Bilanss
2005 9.1 1.5 7.5
2006 5.3 2.8 2.5
2007 3.5 1.4 2.1
2008 9.0 1.4 7.6
2009 8.7 1.8 6.9
2010 24.3 0.9 23.3
2011 24.2 8.0 16.8
2012 22.4 2.3 20.1
2013 23.1 7.7 15,4
2014 25.6 3.1 22.5
2015 34.4 6.7 27.7
2016* 2.3 0.7 1.6

* Jaanuar 2016

Allikas: Eesti Statistikaamet

Investeeringud

Investeeringuid on Austraalia firmad teinud Eestisse suhteliselt vähe. Eesti Panga andmetel oli seisuga 30.september 2015 Austraalia otseinvesteeringuid Eestis 10,7 miljoni euro väärtuses. Peamiselt oli investeeritud kinnisvarasse ning finants- ja kindlustustegevusse.

Eesti investeeringud Austraaliasse moodustasid 3,4 miljonit eurot.

TopBack

© Eesti Suursaatkond Canberras  tel. +61 (0) 409 798 474, e-post: embassy.canberra@mfa.ee